Home |Admin |

НачалоВремето e средно време по Гринуич (GMT+00:00)

През последните 2 седмици, получихме 0 нови въпроси, прочетохме 0 продължения, и отговорихме на 0 от продълженията

ТемаПоследно актуализиранЗададен
package_errors не връща нищо смислено3 Sep 2021 05:56PM7 weeks ago
системата боксува3 Sep 2021 05:52PM8 weeks ago
6-месечен отчет2 Aug 2021 04:27PM3 months ago
Съобщение за грешка16 Jul 2021 11:29AM4 months ago
продуктови кодове16 Jul 2021 11:15AM4 months ago
липса на купувач в базата данни на СЕСПА21 Jun 2021 11:17PM4 months ago
SAP-SESPA: problems receiving transmission errors4 Jun 2021 10:55AM5 months ago
SAP-SESPA - 2 Problem with send JSON file TEST28 May 2021 06:04PM5 months ago
SAP-SESPA - Problem with send JSON file TEST28 May 2021 05:55PM5 months ago
SAP-SESPA - Problem to receive access token22 May 2021 12:25PM5 months ago
Промяна на профил - адрес и разрешително на аптека21 May 2021 06:07PM5 months ago
Недостиг на лекарствени продукти14 May 2021 04:27PM5 months ago
Системата ми отказва регистрация, но заявката е подадена успеш14 May 2021 04:07PM6 months ago
доставка на ЛП14 May 2021 03:47PM5 months ago
Пощенски код17 Apr 2021 12:24PM7 months ago
1 - 15Next >
Съобщения    
 • Добре дошли в Питай СЕСПА.
  Използвайте този сайт, за да зададете въпроси и да получите отговори за СЕСПА

 • Налична е нова уеб услуга, която предоставя информация за наличните лечебни заведения за болнична помощ в Република България. Услугата е достъпна на следният адрес: http://isr.mh.government.bg/test/ial_ses/ial/sespa/hospitals/
 • Обновен е регистърът на аптеките в СЕСПА и съответства на публикувания на сайта на ИАЛ от дата 22.04.2020 г.

 • Актуализиран е регистърът на търговците на едро
  Актуализиран е регистъра на търговците на едро в СЕСПА спрямо публикуваният на 05.05.2020 файл на страницата на ИАЛ

 • Актуализиран е Позитивния лекарствен списък
  На 02.04.2021 г. е публикуван нов Позитивен лекарствен списък, в който има 72 нови лекарствени продукти.

 • Актуализиран е регистърът на аптеките
  Обновен е регистърът на аптеките спрямо файла от 14.04.2021 - Промените са: 34 нови разрешения, деактивирани са 26 аптеки. общо 60 променени разрешения.

 • Актуализиран е регистърът на търговците на едро
  Обновен е регистърът на търговците на едро спрямо файла от 14.04.2021 - Промените са: 2 нови разрешения, 2 променени разрешения деактивирани са 2 търговеца на едро.

 • Актуализиран е регистърът на аптеките
  Обновен е регистърът на аптеките спрямо файла от 28.04.2021 - Промените са: 28 нови разрешения, деактивирани са 78 аптеки.

 • Актуализиран е регистърът на търговците на едро
  Обновен е регистърът на търговците на едро спрямо файла от 07.05.2021 г. - Промените са: 4 нови разрешения, 3 прекратени разрешения


Щракнете тук за да видите вашите въпроси.

 

В сайта ще намерите много ресурси, свързани с внедряването и работата по СЕСПА.