СЕСПА

Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък на Република България.

Заявка за достъп Потребителски портал Лекарства с недостиг